סלסלת בורה בורה מלבני 65X40 סמ

סלסלת בורה בורה מלבני 65X40 סמ

סלסלת בורה בורה מלבני 65X40 סמ